Tarieven 2024

Een intake / kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend en duurt ca. 30 minuten.
Daarna kies je of je verder gaat met het intensieve traject Emotie-eten de baas. De tarieven staan hieronder. Voor meer informatie kijk je bij de voorwaarden.

 

Intensief traject Emotie-eten de baas

Dit uitgebreide pakket kost €475 en het biedt je gedurende 3 maanden: 

 • 6 consulten van ca. 45 minuten
 • tussentijds contact via mail, whatsapp of telefoon 
 • een persoonlijke informatiemap die tijdens het traject wordt bijgevuld
 • het boek 'Liefde in plaats van chocola'

Voor meer informatie kijk je bij Emotie-eten de baas specialist©.

 

Losse consulten

Het uurtarief is 80 euro. Consulten van een half uur zijn ook mogelijk. 


Betaalmogelijkheden

Betalen doe je voor de start van het pakket via een betaalverzoek dat ik je per e-mail stuur. Of je maakt het over op IBAN NL81RABO0308345495 t.n.v. Eigenwijs Afvallen. Ik stuur je na elk consult een factuur per e-mail, voor je eigen administratie of eventuele vergoeding.
Losse consulten betaal je achteraf per betaalverzoek of contant. 


Vergoeding

Misschien is er voor jou wel een vergoeding van je zorgverzekeraar voor de diëtist mogelijk. Vraag hiervoor de polisvoorwaarden na bij je zorgverzekeraar. 

Dieetadvisering valt onder het eigen risico. 

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en de vergoeding voor een contractvrije diëtist verschilt per verzekeraar. 

Je betaalt de behandelingen aan Eigenwijs Afvallen en je kunt daarna zelf de facturen declareren. Ook al weet je niet zeker of je het (deels) vergoed krijgt, het is wellicht de moeite waard het te proberen.

 

Verwijzing

Het kan zijn dat je zorgverzekeraar om een verwijzing vraagt. Kijk dit eventueel na in je polisvoorwaarden (contractvrije diëtist, niet DTD) en vraag zo nodig om een verwijzing aan je (huis)arts voor de diëtist. 


Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tijdens het eerste gesprek noteer ik je BSN (burgerservicenummer) en controleer ik je legitimatie. Neem dus een geldig legitimatiebewijs en je BSN mee. 

 • Als je een afspraak wilt afzeggen/verplaatsen, kan dit natuurlijk. Wel moet je dit minimaal 24 uur van tevoren doen. Je kan me hierover bellen, de voicemail inspreken, sms’en, whatsappen of e-mailen. Zeg je je afspraak niet (op tijd) af, dan breng ik de kosten voor de geplande tijd voor 100% in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
 • De betalingstermijn van facturen is 14 dagen, daarna krijg je een betalingsherinnering. Als je na die herinnering niet betaalt, ga ik over tot incasso. De kosten die hieruit voortkomen zijn ten laste van jou. 
 • Voor elk pakket geldt: 
 1. je betaalt vooraf,
 2. het pakket is een half jaar geldig,
 3. een pakket is niet overdraagbaar,
 4. ongebruikt tegoed wordt niet teruggestort tenzij de beslissing om de begeleiding af te sluiten bij mij ligt.
 • Mijn adviezen aan jou zijn resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. Of je kunt afvallen hangt af van veel factoren, waaronder je eigen inzet en je fysieke (on)mogelijkheden. Ik (diëtist) sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door mij verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 • Wanneer je een afspraak maakt bij Eigenwijs Afvallen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

Wkkgz-verplichting klachtregeling

Je komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik je als diëtist graag bieden en ik doe er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als klant onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met mij. Ik ga ervan uit dat we een eventuele klacht samen tot ieders tevredenheid kunnen oplossen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen. Ik ben als zorgverlener ingeschreven bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Je kunt bij mij meer informatie hierover krijgen.

 

Privacyverklaring Eigenwijs Afvallen 

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is dit vastgelegd in de AVG. Wanneer je bij mij onder begeleiding bent, heb ik gegevens van je nodig. Deze verstrek je via telefoon, per e-mail en/of persoonlijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam zorgverzekering
 • Bepaalde relevante medische gegevens